Методичне забезпечення

ІНФОРМАЦІЙН0-МЕТОДИЧНЕ

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БДТ

Результативність педагогічного процесу у позашкільному навчальному закладі насамперед залежить від організації методичної роботи. У своїй роботі методисти БДТ керуються державними документами,  в яких намічені основні орієнтири діяльності педагогічних колективів  позашкільних навчальних закладів, зокрема Державною національною програмою «Освіта XXІ ст.», Законом України «Про позашкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад».

Науково-методична робота в БДТ складається з комплексу методологічних, педагогічних, культурологічних методів та форм її організації.

1.Всі творчі об'єднання працюють за навчальними програмами, доповненими згідно свого досвіду роботи та адаптованими педагогами БДТ на основі типових навчальних профільних програм.

2.Здійснюється творчий підхід до роботи по підвищенню та вдосконаленню професійного рівня педагогів. Методистами розроблений план-графік засідань творчої майстерні керівника гуртка “Толока”(засідання проводиться 4 рази на рік). Системно проходить на засіданнях майстерні ознайомлення з інноваційними формами та методами навчально-виховної роботи,  інтерактивними методами навчання їх обговорення та обмін досвідом роботи в цілях поліпшення співпраці з вихованцями.

3.Як самостійний підхід до вирішення питань кадрової політики є те, що в БДТ розроблене власне Положення про атестацію педагогічних працівників. Складено графік проходження атестації педагогів на 2015 – 2020 роки, а також графік проходження курсів підвищення кваліфікації. Всі педагоги закладу відвідують профільні методичні об’єднання.

4. Будинок дитячої творчості – єдиний в місті  центр науково-методичної роботи з педагогами-організаторами. Семінари педагогів проводяться щомісяця. План роботи семінарів складається методистами БДТ на навчальний рік і  затверджується начальником управління освіти.

5.Спільно зі школами району з метою виховання у дітей почуття патріотизму, гуманізму та поваги до людей похилого віку, Будинок дитячої творчості організовує та проводить благодійні акції в шпиталі для Ветеранів ВВв, в Центрах для самотніх та одиноких громадян, інтернатах для дітей-сиріт, дітей-інвалідів. Ця форма роботи заслуговує уваги і високої оцінки у справі формування свідомості і духовності підростаючого покоління.

6.Рівень фахової підготовки  педагогів БДТ дозволяє їм постійно проводити майстер-класи з прикладних  дисциплін для слухачів курсів підвищення кваліфікації педпрацівників при КМПУ ім.Б.Грінченка. Знання та практичні уміння, які  надають педагоги БДТ учням курсів, збагачують та дають можливість їм покращити позаурочну роботу в школі.

7.З 2008 року на базі Будинку дитячої творчості проводиться міське методичне об’єднання «Художня вишивка та рукоділля».

8.Для педагогів БДТ та зацікавлених осіб (батьків, викладачів шкіл, працівників бібліотек тощо) в БДТ працює консультаційний пункт з питань виховання, навчання та взаємовпливу на дітей. Консультації надаються фахівцями з цих питань.

9.В бібліотеці, яка знаходиться у методичному відділі БДТ, зібрані нормативно-правові документи, методична література (книги, папки), художня література (книги, папки), періодичні видання тощо. Є каталог і рубрикатор.

10.Всі педагогічні наробки (методичні розробки, рекомендації, сценарії, положення тощо) педагогічного колективу систематизовані в папках і збірниках:

·“З досвіду роботи”,

· «На допомогу керівникам гуртків».

·«Відродження традиційних народних мистецтв та звичаїв в умовах позашкільного закладу» (методичні розробки, сценарії свят);

·«Патріотичне виховання засобами розважально-пізнавальних ігор» (методичні розробки);

·«Організація роботи дитячого хору. Методичні рекомендації вокально-хорової діяльності»;

·«Основи складання театралізованих ігрових програм» ;

·«Використання інтелектуальних ігор для виховання екологічної культури в умовах позашкільного закладу» (заняття, ігри, вікторини, конкурси);

·«Ігри та конкурси, рекомендовані для проведення в позашкільному навчальному закладі».

·«Сценарії до святкових дат» та ін.

11.Відображенням методичної та навчально-виховної роботи педагогів, пульсу життя творчих колективів є постійно діючі стенди “Педагогічна палітра”, «Методичний анонс» які мають інформаційно-просвітницьке спрямування, постійнодіючі  виставки дитячої творчості.

12.Вся документація, оформлення приміщень, заняття та виховні заходи в БДТ проводяться державною мовою.

13.В БДТ проводиться вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, впроваджуються діагностичні карти вихованців та педагогів, проводиться анкетування, тестування учасників навчально-виховного процесу.

14.З 2008-09 н. р. в закладі проводиться конкурс педагогічної майстерності «Педагог року» та впроваджено «Портфоліо педагога БДТ»

15.Методичним відділом узагальнюється та систематизується робота творчих об’єднань та готуються документи на здобуття звання «Зразковий художній колектив».

16.Заклад повністю забезпечений профільною періодичною літературою.


“Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”
Ш.О. Амонашвілі