РОБОТА ЗАКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

 

Освітній процес у Будинку дитячої творчості в 2022-2023 навчальному році організовується з урахуванням протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

У новому навчальному році робота гуртків та інших творчих об’єднань здійснюватиметься з урахуванням епідемічної ситуації.

В звичайному режимі згідно графіку роботи з дотриманням санітарних вимог.

У період запровадження навчання в змішаному чи дистанційному режимі 

керівник гуртка самостійно визначатиме потребу у внесенні змін до календарного планування, розподілу навчального часу на вивчення окремих тем. При цьому потрібно враховувати педагогічну та методичну доцільність і можливість вивчення окремих тем у дистанційному форматі, особливості напряму навчання, рівень підготовки вихованців, технічні можливості закладу освіти, педагога та вихованців.

Обов’язково треба урахувати санітарні обмеження щодо часу безперервної роботи дітей за комп’ютером.  При цьому слід поєднувати роботу в онлайн-режимі з виконанням завдань в асинхронному режимі без використання комп’ютерної техніки та мережі Інтернет.

Педагог самостійно обирає платформи для проведення дистанційних навчальних занять з урахуванням своїх технічних можливостей та можливостей вихованців, враховуючи їх побажання. Включення відеоряду доцільно здійснювати лише за потреби змісту заняття. Водночас варто широко використовувати функцію показу екрана для роботи з презентаціями, фото- та відеоматеріалами.

У разі відсутності можливості проведення запланованих практичних занять, участі в передбачених навчальними програмами та планами роботи гуртків (у зв’язку з карантинними обмеженнями) адміністрація закладу за поданням керівника гуртка має розглянути можливість і доцільність внесення відповідних коректив до навчального плану наступного року, а в окремих випадках – прийняти рішення про недоцільність переходу на наступний рік (рівень) навчання та потребу в повторному проходженні курсу у зв’язку із особливими обставинами карантину.

Постанови та рекомендації: