Відділи закладу

 Методичний відділ

 Провідні напрями діяльності

 ·               Організаційний та інформаційно-методичний супровід моделі професійного розвитку педагогів закладу засобами методичної роботи.

 ·               Надання освітніх, методичних, організаційних послуг з питань модернізації змісту та структури гурткових занять за напрямами позашкільної освіти.

 ·               Реалізація цільового проекту: творча майстерня «Толока», орієнтованого на модернізацію структури та змісту методичної роботи з педагогами засобами інноваційних технологій.

 ·               Координація та  інформаційно-методичний  супровід освітнього процесу та інноваційної діяльності, запровадження  інноваційних цільових проектів у діяльність закладу.

 ·               Організація методичних заходів,  професійних конкурсів та конкурсів навчально-методичних матеріалів.

 ·               Інформаційно-аналітична діяльність, моніторинг якості та результативності діяльності гуртків та педагогічного колективу.

 ·               Створення  інформаційно-ресурсного фонду перспективного педагогічного досвіду з актуальних напрямів  модернізації позашкільної освіти.

 ·               Популяризація та поширення провідних ідей творчого педагогічного пошуку освітян та інноваційних продуктів у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах.

 ·               Надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам,  видання методичних розробок,  методичних рекомендацій тощо.

 

Організаційно-масовий відділ

 Провідні напрями діяльності

 ·               Організація концертної, ігрової, медіа-інформаційної, координаційно-методичної діяльності, через втілення системи інноваційних культурно-дозвіллєвих технологій.

 ·               Забезпечення умов особистісного розвитку дітей та молоді на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з врахуванням художніх інтересів і потреб виховання естетичної свідомості.

 ·               Залучення учнівської молоді до активного процесу оволодіння знаннями у сфері культури та мистецтва.

 ·               Формування  системи знань і уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтва: музичного, хореографічного, театрального.

 ·               Залучення до участі творчих колективів у фестивалях та конкурсах, популяризація досягнення вихованців на міському, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях;

 ·               Організація та проведення заходів щодо підтримки дітей з особливими потребами.

 ·               Надання консультацій та організаційної допомоги педагогічним працівникам освітніх закладів та інших установ  у проведенні виховних заходів, рухливих перерв, проведення екскурсій та подорожей, бесід з вихованцями, проведення акцій, конкурсів, виставок тощо.

 ·               Організація та проведення рекламних кампаній по набору дітей у гуртки.