ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

  __________________________________________________________________

Булінг (цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

ЮНІСЕФ визначає булінг (від анг. to bull – переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Відповідно до дослідження ЮНІСЕФ: 

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

24% дітей стали жертвами булінгу; 

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. 

 

 

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

 Докладніше

 ____________________________________________________________

ЛИСТ МОН від 14.08.2020 №1/9-436

Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу

____________________________________________________________

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

____________________________________________________________

  - Корисні посилання щодо теми антибулінгу

   -  Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні