Методичний відділ БДТ

Провідні напрями діяльності

·               Організаційний та інформаційно-методичний супровід моделі професійного розвитку педагогів закладу засобами методичної роботи.

·               Надання освітніх, методичних, організаційних послуг з питань модернізації змісту та структури гурткових занять за напрямами позашкільної освіти.

·               Реалізація цільового проекту: творча майстерня «Толока», орієнтованого на модернізацію структури та змісту методичної роботи з педагогами засобами інноваційних технологій.

·               Координація та  інформаційно-методичний  супровід освітнього процесу та інноваційної діяльності, запровадження  інноваційних цільових проектів у діяльність закладу.

·               Організація методичних заходів,  професійних конкурсів та конкурсів навчально-методичних матеріалів.

·               Інформаційно-аналітична діяльність, моніторинг якості та результативності діяльності гуртків та педагогічного колективу.

·               Створення  інформаційно-ресурсного фонду перспективного педагогічного досвіду з актуальних напрямів  модернізації позашкільної освіти.

·               Популяризація та поширення провідних ідей творчого педагогічного пошуку освітян та інноваційних продуктів у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах.

·               Надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам,  видання методичних розробок,  методичних рекомендацій тощо.

 

ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

КОДЕКС ЧЕСТІ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ НА ЗАМІТКУ

ОФОРМЛЕННЯ ПОРТФОЛІО

ПАМ’ЯТКА КЕРІВНИКА ГУРТКА

ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ КЕРІВНИКА ГУРТКА

ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

ЯК ЗРОБИТИ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ЦІКАВИМ

ЯК НАПИСАТИ НАУКОВО-МЕТОДИТЧНУ СТАТТЮ