Методичний відділ БДТ

 Методичний супровід діяльності педагогів Будинку дитячої творчості є надзвичайно важливим у навчально-виховному процесі. Методичний супровід – це технологія неперервної педагогічної взаємодії щодо пошуку, обґрунтування, практичного провадження, апробації нових підходів у розв’язанні навчально-виховних проблем. 

У системі роботи БДТ до такої взаємодії залучаються керівники гуртків, методисти, культорганізатори, завідуючі відділів.

 Важливим напрямком методичної роботи є поширення передового педагогічного досвіду.

 Методична служба забезпечує готовність педагогічного колективу Будинку дитячої творчості до експериментів та інновацій, до праці в інформаційно-комунікаційному середовищі.

 

Демчик Оксана Іванівна

 завідуюча методичним відділом.

 

 

Юрченко Наталія Юріївна

методист

 

 

 

 

“Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”
Ш.О. Амонашвілі