ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

Облік робочого часу в дні відсутності дітей (наприклад, під час карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділів освіти, директора) керівник гуртка може вести  в розділі «Методична робота», вказуючи дату, зміст діяльності (види робіт), кількість годин, підпис. У графі «Зміст роботи» можуть бути записані наступні види робіт: виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, інструментів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо.

 ПЕРЕЛІК РОБІТ,

що мають виконувати педагогічні працівники позашкільного

закладу в період канікул, надзвичайних ситуацій та карантинів:

  1.      Забезпечення та оснащення методичної роботи педпрацівника.
  2.      Виготовлення наочності, шаблонів, заготовок тощо.
  3.      Засідання методичних об’єднань, педагогічної та методичної рад.
  4.      Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.
  5.      Робота в бібліотеці з довідковим та науковим матеріалом.
  6.      Підготовка до Всеукраїнських та міських конкурсів і змагань.
  7.      Робота в кабінетах щодо утримання матеріально-технічної бази.

 Ці види робіт оплачуються у випадках, коли гурткові заняття не проводяться з незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

“Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”
Ш.О. Амонашвілі