Методичний відділ БДТ

 Методичний супровід діяльності педагогів Будинку дитячої творчості є надзвичайно важливим у навчально-виховному процесі. Методичний супровід – це технологія неперервної педагогічної взаємодії щодо пошуку, обґрунтування, практичного провадження, апробації нових підходів у розв’язанні навчально-виховних проблем. 

АТЕСТАЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

Творчість народжується там, де створюється сплав глибоких знань з досвідом практичної діяльності, який склався у процесі самостійної роботи, самовиховання і запозичений у майстрів педагогічної справи. Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом.

                                         В. Сухомлинський

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

Облік робочого часу в дні відсутності дітей (наприклад, під час карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділів освіти, директора) керівник гуртка може вести  в розділі «Методична робота», вказуючи дату, зміст діяльності (види робіт), кількість годин, підпис. У графі «Зміст роботи» можуть бути записані наступні види робіт: виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, інструментів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо.

“Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”
Ш.О. Амонашвілі