Гурток "Маленька панянка"

Опубликовано в Гуртки

 Гурток декоративно-ужиткового мистецтва

Гурток працює на базі СШ №82

за навчальною програмою яка розрахована на дітей віком від

6 до 13 років.

 Мета навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Заняття в гуртку передбачають вивчення:

 

Øпаперопластики,

Øоснов кольорознавства і композиції,

Øдекоративний розпис,

Øприродних матеріалів,

Øскульптури,

Øанімалістки,

Øвиготовлення тематичних поробок до календарно-обрядових свят,

Øвиготовлення новорічних прикрас,

Øучасть у святах, конкурсах, виставках. 

А також передбачає оволодіння поняттями, знаннями з декоративно-ужиткового мистецтва; набуття знань морально-психоловгчних якостей, спосоібів орагнізації змістовного дозвілля; формування художніх вмінь та навичок. Створення худодніх виробів, творів засобами графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури тощо. Опанування навичками роботи в різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва з різними інструментами та матеріалами. Розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості; набуття досвіду власної творчої діяльності з художньої творчості, розв'язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу. Розвиток художніх, творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії, формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;