Гурток театрального мистецтва " Етюд "

Опубликовано в Гуртки

гурток театрального мистецтва

Напрям: художньо-естетичний

 

Педагог: Андрієнко Альона

жча професія – бути Людиною»Педагогічне кредо: «Найва

Творче  кредо: «Життя – театр, а люди в нім актори, де у кожного, хоч мізерна – є роль…»

Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, «гармонія розуму і почуттів» .

Театральний гурток – це можливість для дитини різнобічно виразити себе.

Основні завдання програми, за якою працює гурток, полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх визначеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру;

практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;

творча– забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;

соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва.